Giáo dục sớm cho lứa tuổi nhi đồng cần quan tâm chú ý những gì?


Spread the love

Giáo dục sớm cho lứa tuổi nhi đồng bố mẹ cần quan tâm chú ý những gì?

 Trong quá trình tiến hành giáo dục sớm cho trẻ em ở lứa tuổi nhi đồng, các bậc làm cha làm mẹ cần để tâm lưu ý mấy vấn đề sau:

 Thái độ cần hoà nhã, từ tốn, làm cho trẻ cảm thấy gân gũi, thân thiết, tự nguyện tiếp thu việc chỉ bảo dạy dỗ của người lớn. Nếu người lớn có thái độ thô bạo, thường làm cho trẻ tủi thân khóc lóc, thậm chí còn chống đối lại, sự chỉ bảo răn dạy ấy dần dần sẽ gây cho trẻ sự ác cảm đối với việc học hành, hoặc gây lên áp lực về mặt tâm lý.

 Phải kiên trì nhẫn nại. Tính hiếu kỳ của trẻ em rất mạnh, có sự say mê ham hiểu biết cao, hay nêu ra nhiều vấn đề đủ dạng đủ kiểu, cần tận lực chỉ bảo bé về hành vi, tư tưởng, đạo đức, tình cảm v.v… nhưng điều chủ yếu nhất là phải căn cứ vào quy luật phát triển tâm lý và những đặc trưng lứa tuổi của trẻ, đặt vong tâm vào việc phát triển trí lực và bồi dưỡng phẩm chất cá tính của trẻ.