Phát triển các cử động bình thường cho bé và phương pháp huấn Luyện


Spread the love

Phát triển các cử động bình thường cho bé và phương pháp huấn luyện như thế nào?

 Sự hình thành phát triển các động tác chân tay của trẻ có tính quy luật nhất định, bắt đầu từ trên xuống dưới, từ những động tác thô đi tới những động tác tinh tế, từ giản đơn đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao… tất cả đều được phát triển theo tuần tự đó. Trẻ 6 tháng phải cho tập bò, nhưng chớ nên bắt bé tập ngôi quá sớm. Trẻ 7 – 10 tháng, đã có thể tập cho bé động và vịn tay đứng dậy. Trẻ 11 – 12 tháng, có thể tập cho bé đứng vững bước đi, và dùng thìa để xúc thức ăn.